Lokale til individuel terapi hos terapikollektivet INDIVIDUEL TERAPI 

 

Individuel terapi tager udgangspunkt i samtalen i relationen mellem terapeut og klient. I en ligeværdig relation forsøger terapeut og klient i samarbejde at undersøge de problemstillinger og udfordringer klienten står overfor.

 

 

Læs mere om psykoterapi her