KOLLEKTIVET

 
Terapikollektivet blev grundlagt i 2011. Siden da har vi superviseret hinanden og arbejdet sammen om gruppeterapeutiske forløb og workshops.
 
Vores arbejdskollektiv er en vigtig del af vores faglige udvikling. Det er med til at styrke og støtte os i vores fælles ambition om at bedrive en magtkritisk og samfundsorienteret psykoterapeutisk praksis.
 
Kollektivet tager afsæt i vores fælles uddannelsesbaggrund, og i et delt ønske om at lave psykoterapi, der bidrager til at styrke individer og gruppers evne til at forholde sig realistisk og kritisk til vores kontekst og skabe forandring.
 
Dette sker blandt andet ved at udforske de roller vi alle får og tager og i at vi bliver i stand til at imødekomme både indre og ydre konflikter. Ved at arbejde aktivt med forskelle, fremfor at blive forblændet af stereotyper, som låser os fast i fordomme og rigide forventninger til hinanden, kan vi blive i stand til at påvirke den kontekst vi er en del af, i en retfærdig retning.